top of page

ELŐKÉSZÜLETBEN

pill. kapszula-könyvsorozat

Hamarosan új, kapszula-könyvsorozat jelenik meg a Labirintus gondozásában, pill. néven. A magyarul a pillanat – mindfulness, angolul a pirula – gyógyulás fogalomköreire utaló elnevezés szorosan egybefügg a sorozatkoncepcióval, hiszen a kis terjedelmű, irodalmi-művészeti-lélektani fókuszú szövegek célja nem titkoltan az önmagunkkal való kapcsolat felfedezése, ápolása, ha kell, gyógyítása a szöveg és az alkotó elme erejével.  

Pillanatnyi 

Irodalmi 

Lélektani 

Legalább két nyelven. 

 

Az akár könyvtárgyként gyűjthető, megjelenésükben is üzenetet hordozó kötetek két, vagy több nyelven tartalmaznak olyan alkotásokat, amelyek napjainkig egyáltalán nem, vagy kevéssé ismertek magyarul.  

A sorozatban elismert költők, írók, művészek kapnak partnert magyar műfordítóik, társ-művészeik személyében. Szeretnénk erre az együttműködésre különös hangsúlyt fektetni, ezért a sorozat indító kötete egy, a magyar műfordítás szimbolikus otthonában, a balatonfüredi Fordítóházban született közös alkotás momentumait fogja össze. 

 

A sorozat hamarosan megjelenő első két kötete:  

Hét nyelven beszélünk - Nous speak zieben мови keeled idiomas

Hogyan értjük és érzékeljük egymást, önmagunkat és a világot Európában? Milyen nyelvi határok és ösvények választanak el és kötnek össze bennünket?

A kötet keletkezéstörténete a balatonfüredi Fordítóházig nyúlik vissza, ahol a kontinens költői és műfordítói találkoznak, hogy elvonultan, izolált környezetben adhassák át magukat az alkotásnak, miközben olyan gondolatritmusokra rímelnek, mint a környezet determináló ereje és nyelvi leképezése, kultúrák találkozása, a műfordítás természete vagy az alkotás lélektana.  

A kötet szerzői: Yvonne Reddick (Nagy-Britannia), Ija Kiva (Ukrajna), Gérard Cartier (Franciaország), Antonio Rivero Taravillo (Spanyolország), Jaan Malin (Észtország) és Guy Helminger (Luxemburg)

A kötet fordítói: L'Atelier (Barna Anett, Bittner Gábor, Kovács András, Marczisovszky Anna, Nagy Melinda, Pál Ágnes, Páricsy Lilla, Székely Éva Mária, Vilmos Eszter, Weldon Attila) Imreh András, Lázár Júlia, Lengyel Tóth Krisztina, Schein Gábor, Vonnák Diána.

Sylvia Plath: Óceán-1212W című kisprózája Lázár Júlia fordításában  

Lázár Júlia fordításában először jelenik meg könyvként Sylvia Plath Óceán című rövidprózája, amely új ablakokat nyit a szerző gyermekkori emlékbetöréseibe. Az olvasó elidőzhet a fényes óceánparton, a “szárnyaló fehér mítoszon”, képzeletével alámerülhet a vízmélyi történetekben.  

“Eszerint gyerekkorom tengere ajándékozott meg a változás és a vadon szeretetével? A hegyek ijesztenek − olyan büszkék, ahogy mozdulatlanul ülve körbevesznek. A dombok nyugalma úgy fojtogat, mint a kövérre tömött párnáké. Ha nem a tenger partján sétáltam, akkor a vízben, vagy a vízen voltam. Fiatal, izmos és ügyes nagybátyám felszerelt nekünk egy parti hintát. Ha a víz magassága megfelelt, nekilendültünk, és az ív csúcsára érve, a vízbe ugrottunk.“ 

Úszni hívjuk olvasóinkat, miközben figyelmeztetünk: az Óceán sodrása egyszerre veszélyes és ölelő, vágyott és fájdalmas, otthonos és kifürkészhetetlen. 

Köszönjük érdeklődését! Hamarosan jelentkezünk a megjelenés körüli hírekkel.

bottom of page